Hushållsavdrag

Visste du att våra tjänster är avdragbara (godkänns som hushållsavdrag). Du kan alltså dra av hela 45% av priset på Vasa DigiHjälps tjänster i beskattningen. Hushållsavdragets maximibelopp för 2016 är 2400 euro.  Utgifter gällande kablar och kringutrustning kan inte dras av i beskattningen.

Hur gör jag hushållsavdrag?

Spara kvittot som du fått av Vasa DigiHjälp. Fyll i summan för arbetets andel i skattedeklaration och fyll i blankett 14A. Du kan också smidigt anhålla om avdrag på skatteverkets sidor www.vero.fi/veroilmoitus eller via Palkka.fi tjänsten (www.palkka.fi) Mer information får du från www.vero.fi sök efter hushållsavdrag.